top of page

TAKYMETRI

Mittauslaite

Takymetri on mittalaite, jota käytetään maanpinnan korkeustason ja etäisyyksien mittaamiseen. Takymetria on maanmittaustekniikan osa-alue, joka yhdistää kaukokartoituksen ja perinteisen maanmittauksen menetelmät. Takymetrit ovat yleensä digitaalisia, mikä tarkoittaa, että niillä voidaan mitata etäisyyksiä, kulmia ja korkeuksia tarkasti ja nopeasti.

Takymetrit ovat erittäin tärkeitä mittalaitteita, sillä ne mahdollistavat tarkkojen mittauksien tekemisen maastossa tai rakennustyömaalla, jossa on vaikea tai mahdoton päästä käsiksi mittapisteisiin perinteisillä mittausmenetelmillä.

Takymetrien avulla saadaan tarkkaa tietoa maaston korkeuseroista ja muodoista, jotka ovat välttämättömiä rakennus- ja suunnitteluprojekteissa.

bottom of page