top of page

GNSS

Mittauslaite

GNSS-mittaukset ovat tärkeä osa maanrakennusalaa ja ne tarjoavat useita hyötyjä:

  • Tarkka sijainnin määritys: GNSS-mittaukset mahdollistavat tarkan sijainnin määrittämisen maanpinnalla, joka on välttämätöntä tarkoille mittauksille esimerkiksi tienrakennuksessa, rakennusten perustusten suunnittelussa ja vesihuollossa.

  • Mittausten nopeus ja tarkkuus: GNSS-mittaukset ovat nopeampia ja tarkempia kuin perinteiset mittausmenetelmät, kuten maastomittaukset ja teodoliittimittaukset, mikä auttaa vähentämään mittausvirheitä ja parantamaan projektin aikataulua.

  • Mittausten tehokkuus: GNSS-mittaukset voivat olla tehokkaampia kuin perinteiset mittausmenetelmät, koska mittalaitteita voidaan käyttää suuremmalla alueella, eikä mittauksiin tarvitse käyttää paljon henkilöstöä.

  • Kustannussäästöt: GNSS-mittaukset voivat auttaa säästämään kustannuksia, koska mittalaitteiden käyttö on nopeampaa ja tarkempaa kuin perinteiset menetelmät, jolloin vältetään esimerkiksi virheistä johtuvia korjauksia.

  • Tietojen helppo jakaminen: GNSS-mittauksista saadut tiedot voidaan helposti jakaa eri osapuolten kesken, mikä helpottaa projektin hallintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Näiden etujen ansiosta GNSS-mittauksista on tullut tärkeä osa maanrakennusalan mittaus- ja paikkatietotekniikoita, ja ne auttavat parantamaan projektien tehokkuutta ja kustannustehokkuutta.

bottom of page