top of page

Monien urakoiden ammattilainen: eilen, nyt sekä tulevaisuudessa.

Referenssit 2024

• Kiertokapula, Pienjäteaseman esikuormituspenger, Riihimäki, Alueen raivaus ja esikuormituspenkereen maanrakennustyöt

• Janakkalan kunta, Rastikankaan alueen tiealueiden kunnossapitotyöt läpi vuoden

Referenssit 2023

• Kiertokapula, Karanojan laajennus alue, lohkojen 5A ja 5B rakentaminen, Karanojan laajennusalueen 5A ja -B lohkojen maanrakennustyöt, louhinnat, kunnallistekniikka, erottajakaivot, hallin pohjan valutyöt n.50,00m3 ja alueen pintatyöt aitoineen.

• Janakkalan kunta, Harvialantien liittymän muokkaustyöt, Harvialantie 5-7 osuuden kadun rakenteiden uusiminen, uuden S-marketin liittymät, hulevesien ja sähkövarauksien teko sekä pintatyöt vihertöineen.

• Hämeenlinnan kaupunki, Liivuorentien saneeraus, Liivuorentien 6-13 kunnallistekniikan, rakenteiden ja pintojen uusiminen

• Adven Oy, Valio Riihimäki, Sähkökattilalaitoksen perustusurakkaUuden sähkökattilarakennuksen pohjatyöt, ulkopuoliset viemäröinnit ja perustuksien rakennustyöt.
• Jatke Pirkanmaa Oy, LIDL Akaa, Uudisrakennuksen maanrakennusurakka, Maanleikkaus 25 000,00m3, Louhinta 385m3, Ulkopuoliset putkityöt, viivytyskenttä, pumppaamo, Sähköputkitukset +1 500,00jm, Rakennekerrokset ja asfaltointi 4839,00m2, Piha ja vihertyöt
• Kiertokapula, Karanojan laajennusalueen katu- ja vesihuolto, Karanojan uuden alueen pääväylän maanrakennustyöt, louhinnat, kunnallistekniikan rakentamien ja asfaltointi

• SSAB Europe Oy, SSAB Hämeenlinnan yksikön ulkoalueiden kunnossapitotyöt

Referenssit 2022

• Kaurialan koulu, uuden koulurakennuksen paalutus- ja maanrakennustyöt putkituksineen.

• Janakkalan kunta, Myllyojan hulavesiviemäri, Betonisten hulevesiviemärilinjojen ja -kaivojen saneeraustyöt sis. ponttituennat, muotti-, raudoitus- ja valutyöt.

• Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Evontien vesihuollon saneeraus, vesijohdon saneeraus auki kaivamalla ja jätevesiviemärin menetelmäsaneeraus.

• Adven Oy, Valio Oy Turengin tehdas, Uuden voimalaitoksen maanrakennus- ja perustusurakka sis. paalutus

• Janakkalan kunta, Haltiantie, Katurakenteen, hulevesiviemärin ja valaistuksen saneeraus

• Janakkalan kunta, Rastikankaantie, Katurakenteet, vesihuolto, jätevedenpumppaamo, valaistus ja sähköputkitukset

• Rakennusliike Lapti Oy, Kaurialan koulu, koulun uudisrakennuksen pohjarakentamistyöt sis. paalutus.

• JTR-Rakennus Oy, Kiertokapula Oy Hämeenlinna, Uuden alueen maanrakennus- ja pohjarakentamistyöt sis. vesihuolto, erottimet, sähköputkitukset ja aluevalaistuskaapelit

• Hämeenmaan Kiinteistöt Oy. S-market Turenki, Uuden S-Marketin maanrakennus- ja putkityöt

• SSAB Europe Oy, SSAB ulkoaluieden kunnossapito, Hämeenlinnan tehdasalueen kunnossapitotyöt

• Hämeen Rakennus ja Korjaus Oy, Patria Land Oy Hämeenlinna, Uudisrakennuksen ja piha-alueen maa- ja pohjarakentamisen konetyöt ja kiviainestoimitukset

• Hyvinkään kaupunki, Kytäjän koulu, Kevyen liikenteen väylän ja vesihuollon rakentaminen sis. jätevedenpumppaamo

• Hämeenmaan Kiinteistöt Oy/Loimua Oy, Turengin Keskuskujan kaukolämpölinjan siirto

• Riihimäen kaupunki, Jyrätien hoivakodin maanrakennustyöt
Pääurakoitsija Sikla Oy

• Hämeenlinnan kaupunki, Ruununmyllyn koulun väistötilojen maanrakennustyöt

• Adapteo Finland Oy, Hämeenlinnan Seminaarinkoulun väistötilojen maanrakennustyöt

Referenssit 2021

• SSAB Europe Oy, Laajennusalueen kosteikon ylivuotoputken ja kaivojen rakentaminen

• Kiertokapula Oy, Hämeenlinnan Karanojan kaatopaikan pientuoja-alueen uudistuksen maanrakennustyöt vaihe 1
• Pääurakoitsija JTR-Rakennus Oy

• Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Tampereentien vesijohdon saneeraus pitkäsujuttamalla 750m

• Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Tölkkimäentien vesijohdon saneeraus aukikaivamalla

• Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Sairaalatien rakentaminen ja vesihuolto

• Hämeenlinnan kaupunki, Kaurialan koulurakennuksen paalutus- ja maanrakennustyöt
Pääurakoitsija Lapti Oy

• LIDL Riihimäki, maanrakennustyöt sis. pintarakenteet viheralueineen
Pääurakoitsija Jatke Oy

• Hämeenmaan Kiinteistöt Oy, Jukolan S-Marketin maanrakennustyöt
Pääurakoitsija Suomen Projektori Oy

• Hämeenmaan Kiinteistöt Oy, Jukolan S-Marketin parkkipaikan maanrakennustyöt ja pintarakenteet
Pääurakoitsija Suomen Projektori Oy

• Kone Industrial Oy Hyvinkää, runkovesijohdon saneeraus suuntaporaamalla

• Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Sairion ylävesisäiliön kytkentäjohtojen rakentaminen

• Janakkalan kunta, Tervakosken Niemeläntien uuden jätevedenpumppaamon maanrakennus- ja putkityöt

• SSAB Europe Oy, Hämeenlinnan maantäyttöalueen laajentaminen

• Janakkalan kunta, Tarinmaan vedenottamon rakentamisen maanrakennustyöt ja vesihuolto
Pääurakoitsija JTR-Rakennus Oy

• Janakkalan kunta, Tervakosken Teeritien katurakenteen uusiminen ja vesihuollon saneeraus 975m

bottom of page