top of page

LOADMAN

Mittauslaite

Loadman on kevyt ja kannettava pudotuspainolaite, joka mittaa laitteen sisällä tapahtuvan painon pudottamisen seurauksena aiheutunutta painumaa.

Loadman-pudotuspainolaitetta voidaan käyttää kantavuuskokeisiin erilaisilla rakennustyömailla sekä tiivistyksen tarkkailuun sidotuilla ja sitomattomilla kerroksilla, kuten esimerkiksi rakennustyömailla, teillä ja kaduilla, siltatyömailla, talonrakennustyömailla ja urheilukentillä.

Laitteen käsitteleminen on helppoa, ja se soveltuu lähes kaikille rakennustyömaille ja kaikenlaisiin rakenteisiin.

Loadmania voidaan käyttää kantavuus- ja tiiviysmittauksiin myös sellaisissa kohteissa, joihin muilla yleisesti käytetyillä mittalaitteilla ei pääse koon asettamien rajoitusten vuoksi.

bottom of page